WEEE Malta Info Meeting/Laqgħa ta' Informazzjoni

WEEE Malta Info Meeting/Laqgħa ta' Informazzjoni

 

 

Attention WEEE Members/Authorized Personal filling Declaration Forms

Dear WEEE Member,

As of mid-August 2018 there was a change in the WEEE legislation that is going to effect EEE declarations and price structure from 2019 onwards. WEEE Malta is holding a meeting to all members to explain these important changes related to what is called the ‘Open Scope’ regime. You are all urged to attend. The meeting will be held:

Date: Wednesday 5th December 2018

Time: 14:00 – 15:30

Venue: Sala Mosta Local Council, Civic Centre, Constitution Street Mosta MST 9059

RSVP: admin@weeemalta.org

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Għeżież Membri,

Minn nofs Awwissu 2018 kien hemm biddla fil-liġi li tirregola l-importaturi tat-tagħmir tal-elettriku u l-elettroniku li se taffettwa l-mod ta’ kif tiddikjaraw il-materjal impurtat u l-istruttura tal-prezzijiet mill-2019 –il quddiem. WEEE Malta se torganizza laqgħa ta’ informazzjoni dwar il-bidliet importanti biex kulħadd ikun jaf kif se jiddikjara s-sena d-dieħla u tkunu konformi mar-regoli tal-Awtorita’ tal-Ambjent u r-Riżorsi. Huwa mportanti li uffiċċjal tal-Kumpanija tagħkom jattendi. Il-laqgħa se ssir:

 Data: L-Erbgħa 5 ta’ Diċembru 2018

  Ħin: 14:00 – 15:30

  Post: Sala Kunsill Lokali Mosta, Ċentru Ċiviku, Triq il-Kostituzzjoni Mosta MST 9059

  RSVP: admin@weeemalta.org